Biblické stretnutia

Pozvánky | streda, 5. február 2014

Začína sa séria biblických stretnutí v rámci permanentnej formácie. Podujatia pod vedením sr. Fides Strenkovej, CJ. Sú určené výlučne pre rehoľné sestry zo ženských reholí na Slovensku.

jezis

konverzia

kristus

abraham