Nová evanjelizácia a komunitný život

Podujatia | streda, 23. apríl 2014

Prednáška pátra Milana Bubáka, SVD na tému „Nová evanjelizácia a komunitný život“, ktorú mal pre vyššie predstavené zhromaždené na jarnom plenárnom zasadnutí KVPŽR v dňoch 20. – 21. marca 2014 v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni v Spišskej Novej Vsi.