Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením

Poslanie

Vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života; napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

Členstvo

KVPŽR tvoria vyššie predstavené, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenska, predstavené, ktoré majú na jeho území kanonicky zriadený aspoň jeden dom a ktoré si želajú byť v súlade s právnymi predpismi členkami konferencie.

Neformálne stretnutie novinárov s rehoľníkmi

Oznamy | 14. január 2015

Dňa 13. januára 2015 o 10. hod sa uskutočnilo neformálne stretnutie novinárov s rehoľníkmi. Stretnutie bolo pripravené s úmyslom vzájomného spoznania sveta médií so svetom rehoľníkov. Rehoľníci predstavili program v Roku zasväteného života a projekty, ktoré v tomto roku pripravujú a ponúkli médiám spoluprácu. Schôdzky sa zúčastnili novinári s deviatich rôznych médií a rehoľnici z rôznych oblastí pôsobenia.

Čítať ďalej

Otvorenie Roka zasväteného života

Rok zasväteného života | 15. december 2014

12►

Čítať ďalej

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR na Slovensku

KVPŽR | 2. december 2014

V dňoch 25. – 26. novembra 2014 sa v Centre Salvator Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR). Zúčastnili sa predstavené z 33 ženských rehoľných inštitútov na Slovensku, z celkového počtu 46 členiek KVPŽR.

Čítať ďalej

Modlitba v Roku zasväteného života 2015

Rok zasväteného života | 2. december 2014
Čítať ďalej

Súď ma a skúšaj – výstava fotografií

Podujatia | 12. november 2014

Dňa 4. 11. 2014 bola na Teologickej fakulte v Košiciach slávnostne otvorená putovná výstava Súď ma a skúšaj. Ide o výstavu fotografií, ktoré vznikli pri nakrúcaní rovnomenného filmu.  

Čítať ďalej

Kalendár na Rok zasväteného života

Rok zasväteného života | 4. november 2014

Kalendár na Rok zasväteného života (PDF)

Čítať ďalej

XII. generálna kapitula sestier dominikánok

Oznamy | 4. august 2014

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy slávila v dňoch 12. – 30. júla 2014 svoju XII. generálnu kapitulu. Jej prioritami bolo zhodnotiť predchádzajúce obdobie, stanoviť ciele na roky 2014-2020 a voľba generálneho vedenia. Na obdobie najbližších šiestich rokov sa novou generálnou predstavenou stala sr. Rajmunda Páleníková OP.   

Čítať ďalej
Page 5 of 18« First...«34567»10...Last »