Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením

Poslanie

Vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života; napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

Členstvo

KVPŽR tvoria vyššie predstavené, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenska, predstavené, ktoré majú na jeho území kanonicky zriadený aspoň jeden dom a ktoré si želajú byť v súlade s právnymi predpismi členkami konferencie.

Stretnutie apoštolského nuncia s predstaviteľmi slovenských reholí

KVPŽR | 16. marec 2015

Bratislava 12. marca (KVRP) Dňa 11. marca 2015 sa v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Mariom Giordanom predstavitelia konferencií pre mužské a ženské rehole (KVRP a KVPŽR). Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, pričom tohtoročná návšteva nadobudla osobitný ráz z dôvodu prebiehajúceho Roka zasväteného života vyhláseného pápežom Františkom.

Čítať ďalej

Provinciálne predstavené a formátorky na seminári o kánonickom práve

Podujatia | 16. marec 2015

Modra-Harmónia privítala v piatok 20. februára na víkend 65 sestier zo Slovenska a Čiech na seminári organizovanom Teologicko-spirituálnou komisiou KVPŽR na Slovensku na tému Hodnota povolania a kánonické aspekty sľubov. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené a formátorky jednotlivých rehoľných spoločností. Lektormi boli P. Marek Vaňuš, SVD a sr. Michaela Pitterová, FMA.

Čítať ďalej

Medzinárodný deň modlitieb a povedomia o obchodovaní s ľuďmi

Pozvánky | 14. február 2015

Na konci novembra 2014 oznámil pápež František, že 8. február 2015 bude vyhlásený za „Medzinárodný deň modlitieb a povedomia proti obchodovaniu s ľuďmi.“ Je to sviatok sv. Jozefíny Bakhity, sudánskej otrokyne, ktorá sa po oslobodení stala rehoľnou sestrou Kanoziánkou a za svätú bola vyhlásená v roku 2000.

Čítať ďalej

Neformálne stretnutie novinárov s rehoľníkmi

Oznamy | 14. január 2015

Dňa 13. januára 2015 o 10. hod sa uskutočnilo neformálne stretnutie novinárov s rehoľníkmi. Stretnutie bolo pripravené s úmyslom vzájomného spoznania sveta médií so svetom rehoľníkov. Rehoľníci predstavili program v Roku zasväteného života a projekty, ktoré v tomto roku pripravujú a ponúkli médiám spoluprácu. Schôdzky sa zúčastnili novinári s deviatich rôznych médií a rehoľnici z rôznych oblastí pôsobenia.

Čítať ďalej

Otvorenie Roka zasväteného života

Rok zasväteného života | 15. december 2014

12►

Čítať ďalej

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR na Slovensku

KVPŽR | 2. december 2014

V dňoch 25. – 26. novembra 2014 sa v Centre Salvator Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR). Zúčastnili sa predstavené z 33 ženských rehoľných inštitútov na Slovensku, z celkového počtu 46 členiek KVPŽR.

Čítať ďalej

Modlitba v Roku zasväteného života 2015

Rok zasväteného života | 2. december 2014
Čítať ďalej
Page 5 of 18« First...«34567»10...Last »