Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením

Poslanie

Vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života; napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

Členstvo

KVPŽR tvoria vyššie predstavené, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenska, predstavené, ktoré majú na jeho území kanonicky zriadený aspoň jeden dom a ktoré si želajú byť v súlade s právnymi predpismi členkami konferencie.

Udelenie ceny Ústavu pamäti národa sr. Ive Kúšikovej, SSpS

Oznamy | 16. november 2015

Komisia ustanovená predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa Dr. Ondrejom Krajňákom vybrala za laureátku ceny Ústavu pamäti národa 2015 rehoľnú sestru Ivu Kúšikovú, SSpS. Cena za prínos pre zachovanie pamäti národa bola sr. Ive udelená dňa 15. novembra 2015 počas slávnostnej časti programu Festivalu slobody v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Čítať ďalej

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR 2015

KVPŽR | 12. november 2015

V dňoch 10. – 11. novembra 2015 sa v Centre Salvator (Kongregácia sestier Najsv. Spasiteľa) v Bratislave konalo jesenné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR), ktorá združuje 47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí.

Čítať ďalej

Národná púť k Sedembolestnej v Šaštíne

Pozvánky | 24. august 2015

O mesiac ožije Šaštín národnou púťou, pozývame vás medzi tisícky pútnikov! Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2015 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska.

Čítať ďalej

Deň otvorených kláštorov

Pozvánky | 10. jún 2015

Slovenskí rehoľníci a rehoľníčky vás v Roku zasväteného života 2015 čo najsrdečnejšie pozývajú na vzájomné stretnutie. Prežime spoločne deň, v ktorom sa môžeme lepšie spoznať, prezrieť si naše kláštorné priestory a pozhovárať sa o tom, čo robíme. Rozhodli sme sa pozvať vás k nám prostredníctvom zvedavých detských otázok a preto vám radi odpovieme na otázky typu: Môžu mnísi hrať futbal? Môže sa v kláštore pozerať telka? Chodia sestričky na dovolenky? Pijú mnísi pivo? Chodia sestričky ku kaderníkovi? Majú sestričky pod závojom vlasy? Musia nosiť rehoľníci habit každý deň? Tak neváhajte a príďte k nám! Viac sa dozviedete na webe Zasväteného života.

Čítať ďalej

Formačné stretnutie junioriek Slovenska

Podujatia | 12. máj 2015

V dňoch 17. – 19.apríla 2015 sa v Kňazskom seminári v Nitre stretli už po štvrtý krát juniorky a ich formátorky. Téma tohtoročného formačného stretnutia bola: „Eliáš, muž modlitby a činu“. Hosťom stretnutia, ktorý tému priblížil, bol páter Peter Dubovský, SJ -dekan Biblického inštitútu v Ríme. Trojdňové stretnutie začalo v piatok večer reflexiou života v zasvätení cez postavu sv. Krištofa moderovanou sestrou Marianou Kušnierikovou, DKL. Počas reflexie bol priestor aj na vzájomné podelenie sa s osobnou skúsenosťou a zároveň aj zoznámenie sa navzájom. Sobota a nedeľa sa niesli v biblickom duchu. Páter Peter Dubovský priblížil juniorkám proroka Eliáša ako obraz rehoľného života. Pracoval s troma kapitolami prvej Knihy Kráľov, v ktorej je príbeh Eliáša opísaný. V kapitole 17 podčiarkol význam jeho mena Eli Jahu – môj Boh je Pán. Eliáš mal svojím životom ukázať, kto je pravý Boh.  Celý Eliášov život je o živote a smrti. Cez príbeh Eliáša tu

Čítať ďalej

Zomrela zakladateľka Rodiny Nepoškvrnenej

Oznamy | 31. marec 2015

Oznamujeme Vám, že dňa 30. marca 2015 odišla do domu nášho Otca naša spolusestra s. M. Bernadeta Pánčiová, zakladateľka Rodiny Nepoškvrnenej.

Čítať ďalej

Veslovanie pre Sýriu

KVPŽR | 24. marec 2015

Od piatku do soboty sa počas 24 hodín vystriedalo pri veslárskych trenažéroch viac ako 150 ľudí, aby svojou fyzickou námahou upozornili na životy utečencov na Blízkom východe. Podujatie Veslovanie pre Sýriu, ktoré zorganizovala Teologická fakulta Trnavskej univerzity a nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, splnilo svoj účel. Na výstavbu zdravotníckej kliniky pre utečencov pri kláštore Deir Mar Elian sa vyzbieralo 11564,17 eur.

Čítať ďalej
Page 4 of 18« First...«23456»10...Last »