Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením

Poslanie

Vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života; napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

Členstvo

KVPŽR tvoria vyššie predstavené, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenska, predstavené, ktoré majú na jeho území kanonicky zriadený aspoň jeden dom a ktoré si želajú byť v súlade s právnymi predpismi členkami konferencie.

Rehoľníčky zo siete RENATE na boj proti obchodu s ľuďmi sa zídu v Ríme

Oznamy | 8. november 2016

„Skoncovanie obchodu s ľuďmi sa začína od nás.” Takto znie téma najbližšieho zhromaždenia iniciatívy RENATE, teda Európskej siete rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. až 12. novembra v Ríme. Na stretnutí bude zastúpené aj Slovensko.

Čítať ďalej

Plenárne zasadnutie KVPŽR na Slovensku

KVPŽR | 27. október 2016

V dňoch 24. – 25. októbra 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR).

Čítať ďalej

Pozvánka na premiéru filmu Na Boží obraz

Pozvánky | 17. október 2016

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na filmový festival „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“, na ktorom sa premietne film z dielne KVPŽR „Na Boží obraz“ v réžii sr. Ivy Kúšikovej, SSpS. Tento film zachytáva, ako sa rehoľné sestry a predstavitelia viacerých cirkevných denominácií v štyroch postkomunistických krajinách: Česku, Slovensku, Maďarsku a Poľsku, snažia angažovať v eliminácii moderného otroctva, ako je obchodovanie s ľuďmi.

Čítať ďalej

Internoviciát 2015

Podujatia | 25. júl 2016
www.youtube.com/watch?v=tk8injDdLc4

Video z minulého ročníka internoviciátu:

Čítať ďalej

Zomrela slovenská rehoľná sestra – misionárka

Vyhlásenia | 21. máj 2016

So zármutkom v srdci a nádejou na stretnutie v nebi prijímame správu, že dnes –  20. mája 2016 podľahla zraneniam slovenská misionárka – lekárka v Južnom Sudáne – sr. Veronika Terézia Racková z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Vyjadrujeme sústrasť a uistenie spojenia v modlitbe všetkým jej spolusestrám a príbuzným.

Čítať ďalej

Stretnutie junioriek ženských reholí na Slovensku

Podujatia | 12. apríl 2016

V priestoroch Kňazského seminára v Nitre sa uskutočnilo v dňoch 8. – 10. apríla 2016 piate interjuniorátne stretnutie. Zúčastnili sa ho sestry juniorky a formátorky zo sedemnástich rehoľných spoločenstiev.

Čítať ďalej

Plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku

KVPŽR | 11. apríl 2016

V dňoch 6. – 7. apríla 2016 sa v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Spišskej Novej Vsi konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Takmer 35 účastníčok zasadnutia si počas formačnej časti stretnutia zvolilo tému: Závery synody o rodine a jej odkaz pre rehoľné spoločenstvá. Už sv. Ján Pavol II. sa dotkol tejto témy, keď zasväteným v dokumente Familiaris Consortio v bode 74 odkázal: „Tu by som rád pripojil nástojčivé povzbudenie pre zodpovedných vedúcich inštitútov Bohu zasväteného života, aby totiž — samozrejme, pri stálom rešpektovaní vlastnej a pôvodnej charizmy — považovali apoštolát rodiny, a to kvôli dnešným okolnostiam, za jednu z najnaliehavejších a najdôležitejších úloh.“

Čítať ďalej
Page 3 of 18«12345»10...Last »