Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením

Poslanie

Vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života; napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

Členstvo

KVPŽR tvoria vyššie predstavené, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenska, predstavené, ktoré majú na jeho území kanonicky zriadený aspoň jeden dom a ktoré si želajú byť v súlade s právnymi predpismi členkami konferencie.

Internoviciát 2015

Podujatia | 25. júl 2016
www.youtube.com/watch?v=tk8injDdLc4

Video z minulého ročníka internoviciátu:

Čítať ďalej

Zomrela slovenská rehoľná sestra – misionárka

Vyhlásenia | 21. máj 2016

So zármutkom v srdci a nádejou na stretnutie v nebi prijímame správu, že dnes –  20. mája 2016 podľahla zraneniam slovenská misionárka – lekárka v Južnom Sudáne – sr. Veronika Terézia Racková z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Vyjadrujeme sústrasť a uistenie spojenia v modlitbe všetkým jej spolusestrám a príbuzným.

Čítať ďalej

Stretnutie junioriek ženských reholí na Slovensku

Podujatia | 12. apríl 2016

V priestoroch Kňazského seminára v Nitre sa uskutočnilo v dňoch 8. – 10. apríla 2016 piate interjuniorátne stretnutie. Zúčastnili sa ho sestry juniorky a formátorky zo sedemnástich rehoľných spoločenstiev.

Čítať ďalej

Plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku

KVPŽR | 11. apríl 2016

V dňoch 6. – 7. apríla 2016 sa v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Spišskej Novej Vsi konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Takmer 35 účastníčok zasadnutia si počas formačnej časti stretnutia zvolilo tému: Závery synody o rodine a jej odkaz pre rehoľné spoločenstvá. Už sv. Ján Pavol II. sa dotkol tejto témy, keď zasväteným v dokumente Familiaris Consortio v bode 74 odkázal: „Tu by som rád pripojil nástojčivé povzbudenie pre zodpovedných vedúcich inštitútov Bohu zasväteného života, aby totiž — samozrejme, pri stálom rešpektovaní vlastnej a pôvodnej charizmy — považovali apoštolát rodiny, a to kvôli dnešným okolnostiam, za jednu z najnaliehavejších a najdôležitejších úloh.“

Čítať ďalej

Udelenie ceny Ústavu pamäti národa sr. Ive Kúšikovej, SSpS

Oznamy | 16. november 2015

Komisia ustanovená predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa Dr. Ondrejom Krajňákom vybrala za laureátku ceny Ústavu pamäti národa 2015 rehoľnú sestru Ivu Kúšikovú, SSpS. Cena za prínos pre zachovanie pamäti národa bola sr. Ive udelená dňa 15. novembra 2015 počas slávnostnej časti programu Festivalu slobody v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Čítať ďalej

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR 2015

KVPŽR | 12. november 2015

V dňoch 10. – 11. novembra 2015 sa v Centre Salvator (Kongregácia sestier Najsv. Spasiteľa) v Bratislave konalo jesenné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR), ktorá združuje 47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí.

Čítať ďalej

Národná púť k Sedembolestnej v Šaštíne

Pozvánky | 24. august 2015

O mesiac ožije Šaštín národnou púťou, pozývame vás medzi tisícky pútnikov! Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2015 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska.

Čítať ďalej
Page 3 of 18«12345»10...Last »