Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením

Poslanie

Vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života; napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

Členstvo

KVPŽR tvoria vyššie predstavené, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenska, predstavené, ktoré majú na jeho území kanonicky zriadený aspoň jeden dom a ktoré si želajú byť v súlade s právnymi predpismi členkami konferencie.

Novodobé otroctvo

Podujatia | 6. apríl 2011

Konferencia vyšších predstavených ženských reholí v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou usporiadala seminár na tému „Obchodovanie s ľuďmi“. Celodenný seminár sa konal 17. marca 2010 na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.

Čítať ďalej

Internoviciát ženských reholí na Slovensku

Oznamy | 29. január 2011

Vzniká z iniciatívy viacerých Inštitútov apoštolského života a so súhlasom Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Ide o spoluprácu ženských rehôľ pri formácii noviciek za pomoci intervenantov formou formačných víkendových stretaní 9 krát v roku. Prvé stretnutie začína v októbri 2011 a končí júnovým stretnutím 2012. Formačné stretnutia internoviciátu sú zatiaľ plánované na každý druhý rok z dôvodu počtu noviciek a ich apoštolskej praxe v druhom roku noviciátu.

Čítať ďalej
Page 18 of 18« First...10«1415161718