Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením

Poslanie

Vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života; napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

Členstvo

KVPŽR tvoria vyššie predstavené, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenska, predstavené, ktoré majú na jeho území kanonicky zriadený aspoň jeden dom a ktoré si želajú byť v súlade s právnymi predpismi členkami konferencie.

Plán duchovných cvičení pre rok 2013

Pozvánky | 29. november 2012

Plán duchovných cvičení pre rok 2013 v Exercičnom dome sv. Ignáca

Čítať ďalej

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR

KVPŽR | 17. november 2012

V dňoch 14. – 15. novembra 2012 sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Toto zhromaždenie bolo predovšetkým volebné a po troch rokoch funkčného obdobia volilo so svojich radov vedenie na ďalšie trojročie.

Čítať ďalej

Na ceste s Jánom Krstiteľom v hľadaní Božej vôle

Pozvánky | 30. október 2012

Termín: • 23.- 25 .11.2012. • Začiatok v piatok okolo 19.00 hod., ukončenie v nedeľu okolo 10.00 hod. Miesto konania: Rehoľný dom Salvatoriánov Nitrianska 38 949 01 Nitra, Slovensko Možnosť prihlásiť sa telefonicky alebo e-mailom do 18.11.2012. Kontaktná osoba: sr. Ewelina Bonalska, Salvatoriánka E-mail: evelinsds@gmail.com Telefón: 0918 272 135

Čítať ďalej

18. október – Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Oznamy, Pozvánky | 11. október 2012

RENATE – Európska sieť rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi pripomína Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi – 18. október. Pripojme sa v tento deň k modlitbám za odstránenie tohto zla. Modlitba na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi Úvaha na pohrebe Týny Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi – 18. októbra, sr. Bohdana, CJ – členka Európskej siete rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi RENATE, pozýva na diskusiu v UPC v Bratislave na túto tému.

Čítať ďalej

130 rokov od príchodu prvých sestier CJ do Prešova

Podujatia | 13. september 2012

„Spomíname si na členky Congregatio Jesu, ktoré žili pred nami. Na mlčanlivú prosbu, službu, život a umieranie tých, ktoré už nepoznáme.“ Tento krátky úryvok z Modlitby za ženy v dejinách CJ otvára spomienku na ľudí, ktorá nie len pamätníkom, ale predovšetkým vďačnosťou Bohu za všetky udalosti, ktoré nás formovali i všetkých, ktorí nám darovali svetlo a nádej, ktorí svojou „vernosťou údelu premostili more“ (Rúfus, M.: Vernosť, s. 5). Sestry Congregatio Jesu si 1. septembra 2012 pripomenuli 130 rokov ich príchodu do Prešova.

Čítať ďalej

Múzeum v Bílej Vode

Podujatia | 13. september 2012

Bíla Voda – miesto, „kde si líšky dávajú dobrú noc“. Takto možno svojou polohou začleniť malebnú dedinku v severnej časti Moravy v blízkosti pohraničia s Poľskom. Čo takáto periférna obec môže povedať človeku alebo vypovedať o človeku? Obec, ktorá je izolovaná, no na druhej strane bohatá na udalosti, osobnosti a históriu. Je to miesto stretnutia sa rozličných entít v dejinách. To, čo ich spája je miesto – Bíla Voda.

Čítať ďalej

Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu

Podujatia | 10. september 2012

V dňoch 7. – 9. septembra 2012 usporiadala Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku duchovný seminár pre rehoľné sestry „Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu“. Seminár viedli sestry Mary Savoie a Margaret Nacke z Kongregácie sestier sv. Jozefa z Kansas z USA. Na podujatí sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zúčastnilo celkom 101 sestier zo 17 ženských reholí na Slovensku.

Čítať ďalej
Page 10 of 18« First...«89101112»...Last »