Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením

Poslanie

Vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života; napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

Členstvo

KVPŽR tvoria vyššie predstavené, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenska, predstavené, ktoré majú na jeho území kanonicky zriadený aspoň jeden dom a ktoré si želajú byť v súlade s právnymi predpismi členkami konferencie.

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR

KVPŽR | 17. november 2012

V dňoch 14. – 15. novembra 2012 sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Toto zhromaždenie bolo predovšetkým volebné a po troch rokoch funkčného obdobia volilo so svojich radov vedenie na ďalšie trojročie.

Čítať ďalej

Na ceste s Jánom Krstiteľom v hľadaní Božej vôle

Pozvánky | 30. október 2012

Termín: • 23.- 25 .11.2012. • Začiatok v piatok okolo 19.00 hod., ukončenie v nedeľu okolo 10.00 hod. Miesto konania: Rehoľný dom Salvatoriánov Nitrianska 38 949 01 Nitra, Slovensko Možnosť prihlásiť sa telefonicky alebo e-mailom do 18.11.2012. Kontaktná osoba: sr. Ewelina Bonalska, Salvatoriánka E-mail: evelinsds@gmail.com Telefón: 0918 272 135

Čítať ďalej

18. október – Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Oznamy, Pozvánky | 11. október 2012

RENATE – Európska sieť rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi pripomína Medzinárodný deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi – 18. október. Pripojme sa v tento deň k modlitbám za odstránenie tohto zla. Modlitba na Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi Úvaha na pohrebe Týny Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi – 18. októbra, sr. Bohdana, CJ – členka Európskej siete rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi RENATE, pozýva na diskusiu v UPC v Bratislave na túto tému.

Čítať ďalej

130 rokov od príchodu prvých sestier CJ do Prešova

Podujatia | 13. september 2012

„Spomíname si na členky Congregatio Jesu, ktoré žili pred nami. Na mlčanlivú prosbu, službu, život a umieranie tých, ktoré už nepoznáme.“ Tento krátky úryvok z Modlitby za ženy v dejinách CJ otvára spomienku na ľudí, ktorá nie len pamätníkom, ale predovšetkým vďačnosťou Bohu za všetky udalosti, ktoré nás formovali i všetkých, ktorí nám darovali svetlo a nádej, ktorí svojou „vernosťou údelu premostili more“ (Rúfus, M.: Vernosť, s. 5). Sestry Congregatio Jesu si 1. septembra 2012 pripomenuli 130 rokov ich príchodu do Prešova.

Čítať ďalej

Múzeum v Bílej Vode

Podujatia | 13. september 2012

Bíla Voda – miesto, „kde si líšky dávajú dobrú noc“. Takto možno svojou polohou začleniť malebnú dedinku v severnej časti Moravy v blízkosti pohraničia s Poľskom. Čo takáto periférna obec môže povedať človeku alebo vypovedať o človeku? Obec, ktorá je izolovaná, no na druhej strane bohatá na udalosti, osobnosti a históriu. Je to miesto stretnutia sa rozličných entít v dejinách. To, čo ich spája je miesto – Bíla Voda.

Čítať ďalej

Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu

Podujatia | 10. september 2012

V dňoch 7. – 9. septembra 2012 usporiadala Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku duchovný seminár pre rehoľné sestry „Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu“. Seminár viedli sestry Mary Savoie a Margaret Nacke z Kongregácie sestier sv. Jozefa z Kansas z USA. Na podujatí sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zúčastnilo celkom 101 sestier zo 17 ženských reholí na Slovensku.

Čítať ďalej

Trojročná príprava na 200. výročie narodenia matky Alfonzy Márie

Oznamy | 28. júl 2012

Dňa 9. septembra 2012 začína Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa spolu s dvoma sesterskými kongregáciami, vychádzajúcimi z jej duchovného odkazu, sláviť intenzívnu trojročnú prípravu na 200. výročie narodenia zakladateľky matky Alfonzy Márie. Príprava na jubileum bude prebiehať pod názvom „Veľkosť jednoduchého života“, keďže práve touto jednoduchosťou bol poznačený celý život matky Alfonzy Márie. Táto trojročná príprava, ktorá vyvrcholí v roku 2014, má byť prehĺbením v poznaní jej života a v šírení jej charizmy aj v dnešnej dobe. Informácie o priebehu prípravy na toto jubileum budú zverejňované na webovej stránke kongregácie: www.spasitelky.sk.   

Čítať ďalej
Page 10 of 18« First...«89101112»...Last »