Vedenie KVPŽR

Sr. Jana Kurkinová, FMA, predsedníčka KVPŽR
(provinciálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, Bratislava)

Sr. Petra Sičáková, SSNPM, podpredsedníčka KVPŽR
(provinciálna predstavená Kongregácie služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, byzantského obradu, Prešov)

Sr. Mária Filová, CND, členka rady
(provinciálna predstavená Kongregácie Notre Dame, Kanonisiek svätého Augustína, Bratislava)

Sr. Felicitas Vengliková, FDC, členka rady
(provinciálna predstavená Kongregácie Dcér Božskej Lásky, Trnava)

Sr. Rajmunda Páleníková, OP, členka rady
(generálna predstavená Kongregácie sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy, Bratislava)

Sr. Marta Chraščová, ekonómka a sekretárka KVPŽR
(Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Bratislava)