Adresár škôl a školských zariadení

Rehoľný školský úrad pri KVPŽR

Riaditeľka
sr. Ing. Mária Filová, CND
0904 146 267
filovamaria@gmail.com

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia,
Provincialát Uršulínok, Uršulínska 3, 811 01 Bratislava
ursiline@gmail.com; 02/ 54 43 46 96; 02/54 43 48 30

Základné školy

Základná škola sv. Uršule
Školský klub detí
Školská jedáleň 
Nedbalova 4
811 01 Bratislava

Mgr. Mária Caková
tel.: 02 / 54 43 27 78
riaditelka@zssvursule.sk,
www.zszvursule.sk

Základná škola  a materskou školou Angely   Merici
Materská škola
Školský klub detí
Centrum voľného času
Školská jedáleň
Halenárska 45
917 01 Trnava

PaedDr. Alena Grausová – sr. Pia
tel.: 033 / 55 11 721, 033/ 55 11 204
alena.grausova@gmail.com
sekretariat.zsmsam@gmail.com
www.zsamtt.edupage.org

Gymnáziá

Gymnázium sv. Uršule
Nedbalova 6,
811 01 Bratislava

PaedDr. Dana Kuchárová, PhD.
tel.: 02 / 54 43 02 50
riaditel@gsurba.sk
www.gsurba.sk

Gymnázium Angely Merici

Školská jedáleň
Školský internát
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava

Mgr. Jana Kuracinová
tel.: 033 / 55 14 605, 033/ 55 11 014
sekretariat@gamtt.sk
www.gamtt.edupage.org

Materská škola

Materská škola sv. Uršule
Nedbalova 4
811 01  Bratislava

Mgr. Mária Litváková Ciutti
tel.: 0944 626 280
riaditelka@mssvursule.sk

Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
Jesenského 4,  811 02 Bratislava
kanonisky.nd@gmail.com; 02/ 54 43 28 46; 54 64 71 37

Základná škola

Základná škola Matky Alexie
Školský klub detí
Palackého 1
811 02 Bratislava

Mgr. Adriana Šišková
tel.: 02/ 544 35 716, 02/ 546 47 107
zsmatkyalexie@gmail.com
www.zsmatkyalexie.eu

Gymnázium

Gymnázium Matky Alexie
Školská jedáleň
Jesenského 4/A
811 02 Bratislava

Mgr. RNDr. Ján Goč, SDB
tel.: 02/ 544 30 785, 02/ 544 33 694, 0904 283 655
info@gma.sk
www.gma.edupage.org

Kongregácia Dcér Božskej Lásky
Halenárska 8, 917 01  Trnava
provincialatfdc@gmail.com, 033/551 53 04

Materské školy

Cirkevná materská škola Kráľovnej Anjelov
Nám. padlých hrdinov 30
900 28 Ivanka pri Dunaji

Ing. Monika Stručková – sr. M. Magdaléna
tel.: 0902 188 003
cmsivanka@gmail.com

Cirkevná materská škola sv. Terezky
Školská jedáleň
Farská 1
071 01  Michalovce

Monika Jurová
tel.: 0903 201 255
cmsmichalovce@gmail.com

Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Klčové 87,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Spojená škola sv. Jozefa
org. zložka Gymnázium sv. Jozefa
org. zložka Základná škola sv. Jozefa
súčasť Školský klub detí
súčasť Školská jedáleň
súčasť Školské stredisko záujmovej činnosti
Klčové 87
915 01  Nové Mesto nad Váhom

Ing. Rozália Gubrická (Sr. Xavera )
tel.: 032 771 24 92, 0903/215 026
zsjozefnm@gmail.com
sr.xavera@gmail.com

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Kríža
Ružová 4,  917 01 Trnava

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Dončova 7
034 01 Ružomberok

MUDr. Ľubomíra Albertyová – sr. Miriam
tel.: 044/ 432 81 66,  0902 73 01 16
szsmtsrbk@gmail.com

Kongregácia Milosrdných sestier sv.Vincenta – Satmárok
038 31 Vrícko 195
satmarky@satmarky.sk, 043/ 490 17 03

Základná škola

Základná škola sv. Vincenta
Školský klub detí
Centrum voľného času
Školská jedáleň
Nám. A. Hlinku 22
034 01  Ružomberok

Mgr. Mária Brejková (sr. Angela)
tel.:044/ 432 74 25; 0918 787 543
ziaditel@vincent.sanet.sk
http://vincent.edupage.org

Materská škola

Materská škola sv. Lujzy
Nám. A. Hlinku 67
034 01  Ružomberok

Bc. Lenka Jirotková
tel.: 0948 725 580
skolka@satmarky.sk

Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda
Jašíkova 219,  023 54 Turzovka
sestrytka@gmail.com, 041/ 435 35 17

Spojená škola sv. Jozefa internátna
Špeciálne základná škola sv. Jozefa internátna so špeciálnou materskou školou
Praktická škola sv. Jozefa
Školská jedáleň
Jašíkova 219
023 54 Turzovka

PaedDr. Viera Vahančíková
tel.: 041/ 435 22 88
specialna.skola@centrum.sk

Kongregácia školských sestier sv. Františka
J. M. Hurbana 44,  010 01 Žilina
provinciaosf@gmail.com, 041/564 08 62

Gymnázium sv. Františka z Assisi (GSF)
Školský internát
Školská jedáleň
J.M. Hurbana 42,
010 01 Žilina

ThLic. Blanka Timková (sr. Timotea)
tel.: 041/562 39 35
gymsvf@seznam.cz

Kongregácia sestier dominikánok  bl. Imeldy
Parková 27,  821 05 Bratislava
generalat@dominikanky.sk, 02/434 151 45

Materská škola

Cirkevná materská škola bl. Imeldy
Elokované pracovisko v Dunajskej Lužnej
Moyzesova 8
040 01  Košice

Gabriela Petrusová
tel.: 055/ 625 71 29
msimeldy@gmail.com

Gymnázium

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského (GTA)
Školská jedáleň
M – centrum – centrum voľného času
Jazyková škola sv. Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3
040 01 Košice

PaedDr. Anna Medvecká – sr. Adriana
tel.: 055/ 622 27 95,
gta.riaditel@gmail.com

Školský internát
Zbrojničná 5
040 01 Košice

Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR,
Narcisová 1, 080 01 Prešov
bazilianky.po@mail.t-com.sk, 051/771 80 584; 051/748 39 01 

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Školské stredisko záujmovej činnosti
Centrum voľného času
Výdajná školská jedáleň pri ŠI
Kmeťovo stromoradie 1
080 01 Prešov

PhDr. Mária Lopatová PhD.,MPH – Sr. Andrea,OSBM
tel.: 051/7725302
sekretariat.szssvbazpo@wbl.sk

Školský internát
Kmeťovo stromoradie 2
080 01 Prešov

Kongregácia sestier Služobníc Nepoškv. Panny Márie,
Sládkovičova 22,  080 01  Prešov
ssnpm@stonline.sk, 051 773 33 26

Cirkevná materská škola sestry Jozafáty
082 57  Ľutina 131

Mgr. Janka Gladišová – zastupujúca
tel.: 051/459 62 37
cms@profinet-system.sk