Poslanie

Poslaním KVPŽR na Slovensku je vzájomná pomoc členiek konferencie pri zariaďovaní spoločných záležitostí ako aj podpora plnšieho rehoľného života; napomáhanie k dosiahnutiu cieľov jednotlivých inštitútov a spoločností, vždy s rešpektovaním ich samostatnosti, povahy a vlastného ducha; spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom a charitatívnom a vo veciach, ktoré majú byť konané spolu s cirkevnou autoritou.