Logo

Oblúk – Naznačuje kruh, ktorý spája jednotlivé kongregácie. Je zároveň otvorený pre ďalších.
Hnedá miska – Naznačuje lampu, z ktorej vychádza plameň -> rehoľná sestra má byť múdra panna, ktorá očakáva Ženícha
Plameň je v tvare kríža – Naším poslaním je chváliť Pána a zvestovať ho svetu.