Komisie

Právno-ekonomická komisia pri KVPŽR

Predsedníčka:

 • Rajmunda Páleniková, FDC (Kongregácia Dcér Božskej Lásky)

Členky:

 • Magdaléna Sumilasová, OSF (Kongregácia školských sestier sv. Františka), predsedníčka KVPŽR a zástupkyňa v DR CSS)
 • Marta Chraščová (Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, súčasná ekonómka a sekretárka KVPŽR)
 • Marta Baliaková (Spoločnosť dcér kresťanskej lásky, bývalá ekonómka a sekretárka KVPŽR)

Činnosť komisie

 • Právna a ekonomická podpora reholí – spolupráca s odborníkmi
 • Mapovanie právnych, legislatívnych a ekonomických problémov v reholiach
 • Príprava projektov na zabezpečenie financovania spoločných podujatí KVPŽR
 • Spolupráca s ekonomicko-právnou radou pri KBS

Cirkevno-sociálna komisia pri KVPŽR

Predsedníčka:

 • Petra Sičáková (Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie)

Členky:

 • Školastika Štutiková, SDR (Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa)
 • Judita Cáková, DKL (Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul)
 • Michaela Gardošová, OSF (Kongregácia školských sestier sv. Františka)

Činnosť, zámery a ciele komisie:

 • Hľadanie spoločných riešení podporujúcich prežitie existujúcich sociálnych zariadení zriadených jednotlivými rehoľnými kongregáciam.
 • Formácia a ďalšie vzdelávanie sestier a spolupracovníkov v našich sociálnych zariadeniach.
 • Spolupráca so Sociálnou subkomisiou Teologickej komisie KBS, so SKCH a inými organizáciami angažujúcimi sa v sociálnej oblasti.

Komisia pre výchovu a školy pri KVPŽR

Predsedníčka:

 • Mária Filová, CND (Kongregácia Notre Dame, riaditeľka Rehoľného školského úradu KVPŽR)

Členky:

 • Karola Dravecká, OP (Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy na Slovensku)
 • Pia Grausová, OSU (Rímska únia Rádu sv. Uršule)
 • Ľubomíra Jurčová, CJ (Congregatio Jesu)

Činnosť komisie:

 • Koordinácia činností zriaďovateliek cirkevných škôl
 • Poradenská činnosť v oblasti legislatívy v školstve
 • Prostredníctvom RŠÚ je kontaktným orgánom pre rokovania s MŠVVaŠ SR, KPKC, prípadne inými orgánmi štátnej správy a zastupuje zriaďovateľky cirkevných škôl v Subkomisii pre cirkevné a iné školy pri KBS
 • Spolupráca s  komisiami pri KVPŽR

Teologicko-spirituálna komisia pri KVPŽR

Predsedníčka:

 • Felicitas Vengliková, FDC (Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku)

Členky:

 

 • Zuzana Šimková, ŠSND (Kongregácia školských sestier de Notre Dame)
 • Renáta Jamborová (Spoločnosť sociálnych sestier)
 • Simeona Čupová, CJ (Congregatio Jesu)

Externý tím pre internoviciát:

 • Zuzana Šimková, ŠSND (Kongregácia školských sestier de Notre Dame)
 • Renáta Jamborová, SSS (Spoločnosť sociálnych sestier)
 • Karmela Kubíková, FDC (Kongregácia Dcér Božskej Lásky)

Externý tím pre interjuniorát:

 1. Simeona Čupová, CJ (Congregatio Jesu)
 2. Rafaela Zvrškovcová, OSF (Kongregácia školských sestier sv. Františka)
 3. Anzelma Trokanová, SDR (Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa)
 4. Marianna Kušnieriková, DKL (Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul)
 5. Katarína Florková, SSpS (Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého)

Činnosť komisie:

– Zabezpečovanie spoločných duchovných cvičení pre vyššie predstavené (každý druhý rok).
– Plánovanie a realizácia duchovných ponúk pre sestry vo formácií

– Plánovanie a realizácia duchovných ponúk

 • pre vyššie predstavené
 • predstavené komunít a apoštolských diel
 • pre sestry

– Duchovná podpora rehoľných spoločenstiev

 • formou modlitby
 • konkrétnej odbornej pomoci

– Podpora KVPŽR a všetkých jej činností modlitbou
– Spolupráca s ďalšími komisiami pri KVPŽR

Kontakt: tskomisiakvpzr@gmail.com