Adresár sociálnych zariadení

Congregatio Jesu

Congregatio Jesu, Slovenská provincia – Dom sv. Jozefa

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul

Občianske združenie Slnečnica Slovensko

Inštitút dcér Márie Pomocnice

Dominika n.o. Krízové stredisko – Rožňava

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy

Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov sv. Dominika

Rehoľa svätej Alžbety

Onkologický ústav sv. Alžbety

Kongregácia školských sestier sv. Františka

Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Lomničke

Komunitné centrum – Moja komunita

Slovenská provincia Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda

Sociálne centrum sv. Jozefa

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

Krízové stredisko ALŽBETKA

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok

Hospic Milosrdných sestier

Refugium n. o.

Rodina Nepoškvrnenej

Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého

Domov svätého Jozefa