Kontakt

Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Tel: 0903 182 311
E-mail: kvpzrs@gmail.com

Predsedníčka:
Sr. Jana Kurkinová, FMA
E-mail: predsednicka@kvpzr.sk

Sekretárka:
Sr. Marta Chraščová
Tel: 0903 182 311
E-mail: kvpzrs@gmail.com

Administrátor kvpzr.sk
Monika Zbínová
E-mail: admin@kvpzr.sk


Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu, sa nachádzajú na gdpr.kbs.sk.