Kontakt

Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Tel: 0903 182 311
E-mail: kvpzrs@gmail.com

Predsedníčka:
Sr. Jana Kurkinová, FMA
E-mail: predsednicka@kvpzr.sk

Sekretárka:
Sr. Marta Chraščová
Tel: 0903 182 311
E-mail: kvpzrs@gmail.com

Administrátor kvpzr.sk
Monika Zbínová
E-mail: admin@kvpzr.sk