Svedkovia viery

Hlavným zámerom projektu „Svedkovia viery“ bolo audiovizuálne archivovanie výpovedí rehoľných sestier, ktoré v päťdesiatich rokoch prežili likvidáciu ich kláštorov. Sestry boli donútené opustiť svoje kláštory a následne boli vyvezené do tzv. sústreďovacích táborov. Viaceré z nich sa dostali do českého pohraničia, kde boli museli pracovať vo fabrikách, iné ostali na Slovensku, kde vykonávali poľnohospodárske práce… Mnohé sestry boli tiež väznené.

V rámci projektu bolo nakrútených 84 rozhovorov so sestrami z 20 reholí. Len pre zaujímavosť, v 50. rokoch bolo v Československu 24 ženských reholí, dnes z nich existuje 20.

Viac o udalostiach tej doby ako aj o samotnom projekte hovorí článok sr. Márie Greškovičovej, SSpS – Projekt „Svedkovia viery“.

Pilátova amnestia

Keď v roku 1950 museli rehoľné sestry v Československu násilne opustiť svoje kláštory, aby tak navždy bola zahladená Kristova pravda, o ktorej svedčili, zdalo sa mocipánom, že ich likvidácia bude úspešná a trvalá…

Z obetí, ktoré prinášali rehoľnice počas 40 ďalších rokov, žijú rehoľné spoločenstvá na Slovensku dodnes.

Archivácia výpovedí sestier

sr. Aleška Miksová, SSpS


 

 

 

 

 

sr. M. Kandida Šustová, OP


 

 

 

 

 

sr. Emília Kubicová, FMA


 

 

 

 

 

sr. Eugénia Sakalová, OSBM


 

 

 

 
 

sr. Inocentia Radvanová, CSSsS


 

 

 

 


Mysterium Crucis