Rehoľná abeceda

[V službe Kristovi] sr. Viktória Brachtýrová

Prečo sa mladý človek dobrovoľne rozhoduje pre disciplínu, kláštorný poriadok, je ochotný  zrieknúť sa svojho času, priateľov, záujmov a žiť naplno v službe iným…?

Sr. Viktoria je členkou kontemplatívno-aktívneho rádu Dcér svätého Františka a už trinásť rokov pracuje ako fyzioterapeutka v liečebni sv. Františka v Prievoze.[Misionárky na kolenách] sr. M. Faustína Láslopová

Život a duchovnosť kontemplatívnej rehole Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony je zameraná na oslavu Trojjediného Boha.

Modlitbou, každodennou prácou a obetou vyprosujú milosti pre misionárov a svetové misie.[Bod prístupný dobru] sr. Kaťa Berešová

Sr. Kaťa Berešová sa okrem svojho zamestnania v cirkevnej materskej škôlke naplno venuje mladým.

V duchu charizmy don Bosca a spoluzakladateľky ich Inštitútu Márie Mazzarellovej hľadá vo vzťahoch „bod prístupný dobru“, aby tak delila s ľuďmi to, čím je sama Bohom obdarovaná.[Novicka] sr. Gabriela Boszkosová

Narodila sa v Austrálii, kde prežila aj svoje detstvo. Neskôr sa s celou rodinou presťahovali do Kysuckého Nového Mesta a naplno prežívala to, čo jej v Austrálii chýbalo najviac. Vzťahy, priateľstvá, spoločenstvo.

Skončila pedagogickú fakultu,  spoznala sestry Spasiteľky a cez ne aj svoje životné poslanie.[Priestor pre všetkých] sr. Edita Rigasová

Poslanie sestier uršulínok spočíva vo vzdelávaní.  Keďže v Modre je dostatok škôl rozhodli sa preto priestory svojej pôvodnej školy ponúknúť žiakom, ale aj obyvateľom Modry ako Centrum voľného času.

Sr. Edita Rigasová je zodpovedná za vedenie centra a tiež odovzdáva svoje poznatky a skúsenoti deťom v krúžku detskej televízie a hre na gitaru.[Sprevádzanie k naplneniu] sr. Barbora Kroftová

Portrét rehoľnej sestry, lekárky Barbory Kroftovej, DKL je svedectvom človeka, ktorého poslaním je sprevádzanie ťažko chorých a umierajúcich až do ich finále prostredníctvom  mobilnej hospicovej služby.


 

[Misia za humnami] sr. Pia Michalicová

Poslaním Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sú zámorské misie – krajiny, v ktorých evanjelium ešte nebolo ohlasované. Niekedy však  na misie netreba cestovať ďaleko.

„Misia za humnami“ – je príbeh misijnej sestry Pii Michalicovej, SSpS, ktorá sa venuje rómskym deťom na Orechovom Dvore pri Nitre.