Archív pre ‘Podujatia’ Category

Pracovný míting RENATE

26. marca 2012 | Podujatia

Pracovný míting RENATE  – európskej siete rehoľných sestier proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami, sa uskutočnil v dňoch 19. – 22. 3. 2012 v Londýne – Chigwell. Na mítingu sa stretlo 15 sestier z východných i západných  európskych krajín /Anglicko, Holandsko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Česko, Slovensko, Chorvátsko, Slovinsko, Albánsko/, ktoré boli  delegované Konferenciami vyšších rehoľných predstavených, ako zástupkyne v tomto networku.

Čítať ďalej

Tretie stretnutie internoviciátu v Nitre

19. februára 2012 | Podujatia

Téma januárového stretnutia INTERNOVICIÁTU (Nitra, 20. – 22. január 2012) bola „Duchovný život zasvätenej osoby“. V danej oblasti  nás odborne sprevádzala Mgr., ThLic. Lucie Cincialová, Th. D. z Kongregácie Milosrdných sestier III. rádu sv. Františka z Českej republiky.

Čítať ďalej

Druhé stretnutie internoviciátu v Smižanoch

25. januára 2012 | Podujatia

Druhé stretnutie internoviciátu sa konalo v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu Pallotínov na Slovensku v dňoch 16. – 18. decembra 2011 v Smižanoch.

Čítať ďalej

Prvé stretnutie internoviciátu v Čičmanoch

25. januára 2012 | Podujatia

V dňoch 25. 11. – 27. 11. 2011 sa uskutočnilo prvé stretnutie internoviciátu v Čičmanoch.

Čítať ďalej

Úvodné stretnutie internoviciátu

18. novembra 2011 | Podujatia

V dňoch 21. – 23. októbra 2011 sa v priestoroch Exercičného domu Misijnej spoločnosti SVD v Nitre na Kalvárii konalo úvodné stretnutie formátoriek s prednášajúcimi a vyššími predstavenými ženských rehôľ na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo  predstaviť prítomným projekt internoviciátu, vyjadriť očakávania, obavy a vytvoriť priestor na vzájomnú výmenu  a obohatenie.

Čítať ďalej

Európske stretnutie junioriek

14. novembra 2011 | Podujatia

„MOJA CESTA JE SAMÁ LÁSKA A DôVERA V BOHA“  (bl. Zdenka). V duchu týchto slov bl. Zdenky sa nieslo Európske stretnutie sestier junioriek a  formátoriek z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré sa v tomto roku konalo u nás na Slovensku. V závere letných prázdnin pricestovali sestry juniorky a ich formátorky z európskych provincií Milosrdných sestier Svätého kríža na Slovensko, kde sa v  dňoch od 20 – 27. augusta 2011 sa konalo historicky prvé medzinárodné formačné stretnutie. Začalo sa v Provinciálnom dome v Trnave a juniorky v ďalších dňoch putovali po stopách blahoslavenej Zdenky. Cieľom stretnutia bolo nahliadnuť do podstaty jej života do jej ľudskej i duchovnej veľkosti, hľadať jadro a duchovný zdroj jej hrdinstva, priezračnosť a nezlomnosť jej duše a nechať sa inšpirovať jej duchovnosťou.

Čítať ďalej

Deň Blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi

15. októbra 2011 | Podujatia

Dňa 19. septembra 2011 usporiadala Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice, Katedra sociálnej práce a Spoločnosť sociálnych sestier  medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom: „Deň Blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi“ s podtitulom Osobnosť dobrovoľníka v pomáhajúcej profesii cez prizmu ideového odkazu bl. Sáry Salkaházi.

Čítať ďalej
Page 4 of 6« First...«23456»