Archív pre ‘Podujatia’ Category

130 rokov od príchodu prvých sestier CJ do Prešova

13. septembra 2012 | Podujatia

„Spomíname si na členky Congregatio Jesu, ktoré žili pred nami. Na mlčanlivú prosbu, službu, život a umieranie tých, ktoré už nepoznáme.“ Tento krátky úryvok z Modlitby za ženy v dejinách CJ otvára spomienku na ľudí, ktorá nie len pamätníkom, ale predovšetkým vďačnosťou Bohu za všetky udalosti, ktoré nás formovali i všetkých, ktorí nám darovali svetlo a nádej, ktorí svojou „vernosťou údelu premostili more“ (Rúfus, M.: Vernosť, s. 5). Sestry Congregatio Jesu si 1. septembra 2012 pripomenuli 130 rokov ich príchodu do Prešova.

Čítať ďalej

Múzeum v Bílej Vode

13. septembra 2012 | Podujatia

Bíla Voda – miesto, „kde si líšky dávajú dobrú noc“. Takto možno svojou polohou začleniť malebnú dedinku v severnej časti Moravy v blízkosti pohraničia s Poľskom. Čo takáto periférna obec môže povedať človeku alebo vypovedať o človeku? Obec, ktorá je izolovaná, no na druhej strane bohatá na udalosti, osobnosti a históriu. Je to miesto stretnutia sa rozličných entít v dejinách. To, čo ich spája je miesto – Bíla Voda.

Čítať ďalej

Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu

10. septembra 2012 | Podujatia

V dňoch 7. – 9. septembra 2012 usporiadala Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku duchovný seminár pre rehoľné sestry „Evanjeliové povolanie k služobnému vodcovstvu“. Seminár viedli sestry Mary Savoie a Margaret Nacke z Kongregácie sestier sv. Jozefa z Kansas z USA. Na podujatí sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne zúčastnilo celkom 101 sestier zo 17 ženských reholí na Slovensku.

Čítať ďalej

Stretnutie juniorátov ženských reholí na Slovensku

29. mája 2012 | Podujatia

Nitra – Kalvária sa počas turíčneho víkendu stala miestom stretnutia formátoriek a junioriek zo ženských rehoľných spoločenstiev (25. – 27. 5. 2012), ktorú organizovala teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Spolu 72 účastníčok stretnutia sa venovalo téme prepojenia duchovného života a apoštolátu pod názvom „Pane, urob ma nástrojom“.

Čítať ďalej

Púť do Svätej zeme s cieľom prehĺbenia poznania Svätého písma

17. mája 2012 | Podujatia

Živé spoločenstvo 78 rehoľných sestier zo 16 rehoľných kongregácií spolu s niekoľkými laikmi sa 2. mája t. r. v skorých ranných hodinách vydalo na púť do Svätej zeme.

Čítať ďalej

Celonárodné stretnutie animátorov pastorácie povolaní

25. apríla 2012 | Podujatia

Celoslovenské formačno-pracovné stretnutie  zodpovedných za pastoráciu povolaní, formáciu a tých, ktorí pracujú v sprevádzaní mladých sa konalo 17. – 20. apríla 2012 na Donovaloch v Penzióne Zornička. Prednášky viedol  Don Domenico Dal Molin, direktor Celonárodného centra pre Pastoráciu povolaní v Taliansku.

Čítať ďalej

Internoviciát Jána Pavla II. – Oravský Biely Potok

12. apríla 2012 | Podujatia

V dňoch od 23. – 25. marca 2012 sa konalo v poradí už piate stretnutie noviciek a novicmajsteriek na tému Rozlišovanie a chudoba. Pozvaným hosťom a prednášateľom bol páter Ján Otruba, OFMCap z Pezinka. K danej téme sa novicky so svojimi formátorkami pripravovali už doma štúdiom z knihy „Řeholní formace“ od Jerzy Gogola OCD.

Čítať ďalej
Page 3 of 6«12345»...Last »