Archív pre ‘Podujatia’ Category

Formačné stretnutie junioriek Slovenska

12. mája 2015 | Podujatia

V dňoch 17. – 19.apríla 2015 sa v Kňazskom seminári v Nitre stretli už po štvrtý krát juniorky a ich formátorky. Téma tohtoročného formačného stretnutia bola: „Eliáš, muž modlitby a činu“. Hosťom stretnutia, ktorý tému priblížil, bol páter Peter Dubovský, SJ -dekan Biblického inštitútu v Ríme. Trojdňové stretnutie začalo v piatok večer reflexiou života v zasvätení cez postavu sv. Krištofa moderovanou sestrou Marianou Kušnierikovou, DKL. Počas reflexie bol priestor aj na vzájomné podelenie sa s osobnou skúsenosťou a zároveň aj zoznámenie sa navzájom. Sobota a nedeľa sa niesli v biblickom duchu. Páter Peter Dubovský priblížil juniorkám proroka Eliáša ako obraz rehoľného života. Pracoval s troma kapitolami prvej Knihy Kráľov, v ktorej je príbeh Eliáša opísaný. V kapitole 17 podčiarkol význam jeho mena Eli Jahu – môj Boh je Pán. Eliáš mal svojím životom ukázať, kto je pravý Boh.  Celý Eliášov život je o živote a smrti. Cez príbeh Eliáša tu

Čítať ďalej

Provinciálne predstavené a formátorky na seminári o kánonickom práve

16. marca 2015 | Podujatia

Modra-Harmónia privítala v piatok 20. februára na víkend 65 sestier zo Slovenska a Čiech na seminári organizovanom Teologicko-spirituálnou komisiou KVPŽR na Slovensku na tému Hodnota povolania a kánonické aspekty sľubov. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené a formátorky jednotlivých rehoľných spoločností. Lektormi boli P. Marek Vaňuš, SVD a sr. Michaela Pitterová, FMA.

Čítať ďalej

Súď ma a skúšaj – výstava fotografií

12. novembra 2014 | Podujatia

Dňa 4. 11. 2014 bola na Teologickej fakulte v Košiciach slávnostne otvorená putovná výstava Súď ma a skúšaj. Ide o výstavu fotografií, ktoré vznikli pri nakrúcaní rovnomenného filmu.  

Čítať ďalej

Nová evanjelizácia a komunitný život

23. apríla 2014 | Podujatia

Prednáška pátra Milana Bubáka, SVD na tému „Nová evanjelizácia a komunitný život“, ktorú mal pre vyššie predstavené zhromaždené na jarnom plenárnom zasadnutí KVPŽR v dňoch 20. – 21. marca 2014 v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni v Spišskej Novej Vsi.

Čítať ďalej

Seminár o sprevádzaní v zasvätenom živote

4. marca 2014 | Podujatia

V dňoch 20. – 23. februára 2014 v priestoroch Kongresového centra Harmónia v Modre, prebiehal seminár na tému: „Sprevádzať, viesť v zasvätenom živote a antropologické pohľady na súčasné výzvy pre zasvätený život.” Prednášky viedol Profesor Hans Zollner, SJ; Rektor Inštitútu psychológie na prestížnej Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.

Čítať ďalej

Seminár o rozlišovaní povolania a o sprevádzaní

19. júna 2013 | Podujatia

V dňoch 14. – 16. júna 2013 v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Študijného a kongresového strediska Univerzity Komenského v Modre – Harmónii prebiehal seminár na tému: „Rozlišovanie povolania, sprevádzanie, základné kritéria a otázky,“ pod záštitou Teologicko-spirituálnej komisie pri Konferencii vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku.

Čítať ďalej

V sieti komunikácie

9. apríla 2013 | Podujatia

V dňoch od 15. do 17. marca sa už po druhýkrát, a to aj napriek nepriaznivému počasiu stretli juniorky a formátorky ženských reholí na Slovensku, aby za pomoci pozvaných hostí nahliadli do tajov komunikácie a prežili tak spolu víkend vo vzájomnom poznávaní sa a zdieľaní svojich skúseností. Stretnutie na tému „V sieti komunikácie“ sa konalo v Beluškých Slatinách v chate Rodinkovo, čo sa odrazilo na celej atmosfére stretnutia, ktorá bola veľmi priateľská.

Čítať ďalej
Page 2 of 6«12345»...Last »