Archív pre ‘Podujatia’ Category

Interjuniorát: Ideálna komunita neexistuje. Ak, tak iba v nebi.

6. mája 2017 | Podujatia

Viac než štyridsať mladých sestier s dočasnými sľubmi  z 15 rehoľných spoločenstiev spolu so svojimi formátorkami obsadilo kňazský seminár. Na Spišskej Kapitule síce došlo k revolúcií, ale žiadne povolanie, či spiritualita neboli ohrozené.

Čítať ďalej

Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy

14. februára 2017 | Podujatia

Teologicko-spirituálna komisia KVPŽR na Slovensku zorganizovala v dňoch 10. – 12. februára 2017 v priestoroch Centra Salvator v Bratislave seminár na tému „Izaiáš a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy“. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené, predstavené, sestry formátorky a sestry po zložení doživotnej profesie. Zúčastnilo sa na ňom 110 sestier z rozličných rehoľných rádov na Slovensku. Prednášateľom bol Prof. Peter Dubovský, SJ.

Čítať ďalej

Skoncovanie obchodu s ľuďmi začína od nás

18. novembra 2016 | Podujatia
www.youtube.com/watch?v=Yh08yTD4Dw4&feature=youtu.be

S týmto mottom sa v dňoch 6. – 12. novembra sa v  Ríme uskutočnilo druhé stretnutie siete RENATE – „Európska sieť rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu“ (Religious in Europe Networking Against Trafficking and Exploitation). Na stretnutí Slovensko zastupovala s. Bohdana Bezáková,CJ, s. Anne McNamara, PBVM a s. Iva Kúšiková, SSpS.

Čítať ďalej

Internoviciát 2015

25. júla 2016 | Podujatia
www.youtube.com/watch?v=tk8injDdLc4

Video z minulého ročníka internoviciátu:

Čítať ďalej

Stretnutie junioriek ženských reholí na Slovensku

12. apríla 2016 | Podujatia

V priestoroch Kňazského seminára v Nitre sa uskutočnilo v dňoch 8. – 10. apríla 2016 piate interjuniorátne stretnutie. Zúčastnili sa ho sestry juniorky a formátorky zo sedemnástich rehoľných spoločenstiev.

Čítať ďalej

Formačné stretnutie junioriek Slovenska

12. mája 2015 | Podujatia

V dňoch 17. – 19.apríla 2015 sa v Kňazskom seminári v Nitre stretli už po štvrtý krát juniorky a ich formátorky. Téma tohtoročného formačného stretnutia bola: „Eliáš, muž modlitby a činu“. Hosťom stretnutia, ktorý tému priblížil, bol páter Peter Dubovský, SJ -dekan Biblického inštitútu v Ríme. Trojdňové stretnutie začalo v piatok večer reflexiou života v zasvätení cez postavu sv. Krištofa moderovanou sestrou Marianou Kušnierikovou, DKL. Počas reflexie bol priestor aj na vzájomné podelenie sa s osobnou skúsenosťou a zároveň aj zoznámenie sa navzájom. Sobota a nedeľa sa niesli v biblickom duchu. Páter Peter Dubovský priblížil juniorkám proroka Eliáša ako obraz rehoľného života. Pracoval s troma kapitolami prvej Knihy Kráľov, v ktorej je príbeh Eliáša opísaný. V kapitole 17 podčiarkol význam jeho mena Eli Jahu – môj Boh je Pán. Eliáš mal svojím životom ukázať, kto je pravý Boh.  Celý Eliášov život je o živote a smrti. Cez príbeh Eliáša tu

Čítať ďalej

Provinciálne predstavené a formátorky na seminári o kánonickom práve

16. marca 2015 | Podujatia

Modra-Harmónia privítala v piatok 20. februára na víkend 65 sestier zo Slovenska a Čiech na seminári organizovanom Teologicko-spirituálnou komisiou KVPŽR na Slovensku na tému Hodnota povolania a kánonické aspekty sľubov. Seminár bol určený pre provinciálne predstavené a formátorky jednotlivých rehoľných spoločností. Lektormi boli P. Marek Vaňuš, SVD a sr. Michaela Pitterová, FMA.

Čítať ďalej
Page 1 of 512345»