Archív pre ‘Oznamy’ Category

RENATE upozorňuje na riziká

14. júna 2012 | Oznamy

Európska medzinárodná sieť rehoľných sestier na boj proti obchodovaniu s ľuďmi RENATE upozorňuje na riziká počas Olympiády 2012 v Londýne. S nastávajúcimi olympijskými hrami sa predpokladá, že  by mohli viesť k väčšiemu počtu ľudí obchodovaných do Anglicka.

Čítať ďalej

Rehoľníci a rehoľníčky v Európe: Život ako povolanie

8. marca 2012 | Oznamy

Únia európskych Konferencií vyšších rehoľných predstavených: V dňoch 19. – 25. marca 2012 sa v mariánskej svätyni v Lurdoch vo Francúzsku stretnú 38 zástupcovia členských konferencií vyšších predstavených z Európy na svojom 15. plenárnom zasadnutí, ktoré bude zároveň aj volebným. Účastníci sa budú zaoberať témou: Rehoľníci a rehoľníčky v Európe: Život ako povolanie “Pán prehovoril ku mne takto.” (Jer 1, 4)

Čítať ďalej

Nový web Centra spirituality Loyola

27. februára 2012 | Oznamy

25. februára 2012 bola spustená nová webová stránka Centra spirituality Loyola: www.csloyola.eu. Chce slúžiť všetkým, ktorí sa zaujímajú o ignaciánsku spiritualitu, duchovné sprevádzanie alebo duchovné cvičenia Ignáca z Loyoly. Stránka je určená všetkým, ktorí hľadajú priestor pre rast v duchovnom živote skrze duchovné obnovy  a duchovné cvičenia, odborné semináre alebo kultúrne podujatia a iné.

Čítať ďalej

Týždeň Mary Wardovej

25. januára 2012 | Oznamy

Congregatio Jesu si pripomína a  slávi od 23. 1. – 30. 1. 2012 týždeň zakladateľky Mary Wardovej.

Čítať ďalej

Matka Alfonza Mária – ctihodná Božia služobnica

28. decembra 2011 | Oznamy

V pondelok 19. decembra 2011 Svätý Otec Benedikt XVI. promulgoval dekrét o hrdinských čnostiach zakladateľky našej Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa matky Alfonzy Márie, Alžbety Eppingerovej a udelil jej titul VENERABILIS – ctihodná Božia služobnica. Tešíme sa tomu dôležitému prípravnému kroku v procese blahorečenia našej zakladateľky a chceme prosiť Boha, aby sme stále viac odpovedali na dar milosti, ktorý daroval Boh jej a aj nám.

Čítať ďalej

Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

12. októbra 2011 | Oznamy

Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi si pripomenieme dňa 18. októbra. Európska sieť rehoľných sestier RENATE. Pripojme sa aj na Slovensku.

Čítať ďalej

Internoviciát ženských reholí na Slovensku

29. januára 2011 | Oznamy

Vzniká z iniciatívy viacerých Inštitútov apoštolského života a so súhlasom Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Ide o spoluprácu ženských rehôľ pri formácii noviciek za pomoci intervenantov formou formačných víkendových stretaní 9 krát v roku. Prvé stretnutie začína v októbri 2011 a končí júnovým stretnutím 2012. Formačné stretnutia internoviciátu sú zatiaľ plánované na každý druhý rok z dôvodu počtu noviciek a ich apoštolskej praxe v druhom roku noviciátu.

Čítať ďalej
Page 4 of 4«1234