Archív pre ‘Oznamy’ Category

Nová provinciálna predstavená Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

30. októbra 2018 | Oznamy
Čítať ďalej

Na Slovensko prichádza známa a obľúbená kniha Tweetuj s Bohom!

18. mája 2017 | Oznamy

Vydavateľstvo Don Bosco prináša na Slovensko unikátnu knihu Tweetuj s Bohom, ktorej autorom je kňaz Michel Remery, zástupca generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Čítať ďalej

Na Slovensko prichádza medzinárodná pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need

24. marca 2017 | Oznamy

(Bratislava, 17. marec 2017) Na Slovensko prichádza pápežská nadácia ACN – Aid to the Church in Need  (u nás známa skôr ako Kirche in Not), aby tu otvorila svoju 24. národnú kanceláriu. Deje sa tak v mimoriadnom roku 70. výročia založenia ACN, 100. výročia fatimských zjavení a ako ovocie Svätého roku milosrdenstva. Slovenská kancelária bude niesť meno „ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi“ a jej patrónom bude svätý Jozef.

Čítať ďalej

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spustili nový internetový portál rehole.sk

14. februára 2017 | Oznamy

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadajú informácie o rehoľných inštitútoch pôsobiacich v našej krajine. Portál prinesie základné informácie o zasvätených, uľahčí orientáciu v množstve rôznych inštitútov zasväteného života, zviditeľní ich mnohorakú činnosť a poskytne informácie pre tých, ktorí by radi priložili ruku k dielu.

Čítať ďalej

Psychologicko-formačné hodnotenie osobnosti

8. novembra 2016 | Oznamy

Po ročnej prestávke vo svojej odbornej činnosti sa opäť obnovilo poskytovanie psychologicko-formačného hodnotenia osobnosti pre kandidátov/ky do rehôľ a tiež pre rehoľníkov, rehoľné sestry a pre kňazov.  Psychologické služby poskytuje páter Leo Slaninka, SJ v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch. Prihlásiť sa možno na mailovej adrese: lslaninka@gmail.com.

Čítať ďalej

Služby nového psychologického centra

8. novembra 2016 | Oznamy

V Dome sv. Gorazda v Bacúrove, ktorý je zriadený Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, je možné využiť služby nového psychologického centra s prednostným prístupom pre zasvätené osoby. Viac informácií tu.

Čítať ďalej

Rehoľníčky zo siete RENATE na boj proti obchodu s ľuďmi sa zídu v Ríme

8. novembra 2016 | Oznamy

„Skoncovanie obchodu s ľuďmi sa začína od nás.” Takto znie téma najbližšieho zhromaždenia iniciatívy RENATE, teda Európskej siete rehoľníčok proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. až 12. novembra v Ríme. Na stretnutí bude zastúpené aj Slovensko.

Čítať ďalej
Page 1 of 41234»