Archív pre ‘KVPŽR’ Category

Zástupcovia ženských a mužských reholí prijali členov tímu SDM

7. februára 2013 | KVPŽR

Bratislava 27. decembra 2012 – Predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM a predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí sr. Justína Kostúrová sa v utorok 18. decembra 2012 stretli v Bratislave s členmi Organizačného tímu Svetových dní mládeže (SDM) na Slovensku Martinom Janusom a Ondrejom Chrvalom, ktorí zároveň pôsobia v Rade Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre mládež a univerzity.

Čítať ďalej

Radostné Vianoce a požehnaný Nový rok!

22. decembra 2012 | KVPŽR
Čítať ďalej

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR

17. novembra 2012 | KVPŽR

V dňoch 14. – 15. novembra 2012 sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Toto zhromaždenie bolo predovšetkým volebné a po troch rokoch funkčného obdobia volilo so svojich radov vedenie na ďalšie trojročie.

Čítať ďalej

Jarné plenárne zasadnutie KVPŽR

3. mája 2012 | KVPŽR

V dňoch 26. – 27. apríla 2012 sa v Hoteli ThermalKesov v Poľnom Kesove, okr. Nitra, konalo jarné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku, ktorá združuje 47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí.

Čítať ďalej

Zomrela bývalá predsedníčka KVPŽR

31. marca 2012 | KVPŽR

Zomrela sestra, ktorá okrem iného poslania vo svojom živote bola aj predsedníčkou KVPŽR v pohnutých časoch začiatku 90. rokov po páde totality a v spolupráci s vtedajším vedením KVRP sa významne pričinila v procese navracania majetkov reholí od štátu vo vtedajšej ČSFR. parte

Čítať ďalej

Správa z 15. plenárneho zasadnutia UCESM

26. marca 2012 | KVPŽR

Zástupcovia národných konferencií vyšších predstavených mužských a ženských rehôľ z celej Európy sa zišli v Lurdoch na 15. plenárnom zasadnutí Únie členských konferencií vyšších predstavených z Európy UCESM (UCESM). Hlavná téma: Život ako povolanie sa niesla celým stretnutím, ktoré trvalo od 19. do 25. marca 2012, v tesnej blízkosti Masabielskej jaskyne v Lurdoch.

Čítať ďalej

Apoštolský nuncius sa stretol s rehoľníkmi

20. marca 2012 | KVPŽR

Dňa 6. 3. 2012 sa apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana stretol so zástupcami Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Pri tejto príležitosti mu osobne zablahoželali k jeho okrúhlemu životnému jubileu a darovali vzácnu keramickú plastiku Panny Márie od slovenskej výtvarnej umelkyne Andrey Čepišákovej z Košíc.

Čítať ďalej
Page 3 of 5«12345»