Archív pre ‘KVPŽR’ Category

Stretnutie apoštolského nuncia s predstaviteľmi slovenských reholí

16. marca 2015 | KVPŽR

Bratislava 12. marca (KVRP) Dňa 11. marca 2015 sa v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Mariom Giordanom predstavitelia konferencií pre mužské a ženské rehole (KVRP a KVPŽR). Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére, pričom tohtoročná návšteva nadobudla osobitný ráz z dôvodu prebiehajúceho Roka zasväteného života vyhláseného pápežom Františkom.

Čítať ďalej

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR na Slovensku

2. decembra 2014 | KVPŽR

V dňoch 25. – 26. novembra 2014 sa v Centre Salvator Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR). Zúčastnili sa predstavené z 33 ženských rehoľných inštitútov na Slovensku, z celkového počtu 46 členiek KVPŽR.

Čítať ďalej

V Modre – Harmónii sa konalo sympózium zasvätených osôb

19. novembra 2013 | KVPŽR

V dňoch 8. – 9. novembra 2013 sa v Modre – Harmónii v priestoroch Študijného a kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania UK uskutočnilo sympózium pod názvom „Výzvy pre zasvätený život“ organizované Konferenciou vyšších rehoľných predstavených (KVRP) a Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí (KVPŽR) na Slovensku.

Čítať ďalej

Súď ma a skúšaj

27. apríla 2013 | KVPŽR

Tento výňatok z Knihy žalmov Starého zákona je názvom dokumentárneho filmu, ktorého slávnostná premiéra sa uskutočnila dňa 25. apríla 2013 v kinosále Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ul. v Bratislave. Dokumentárny film nie „konzerva“, teda akýsi zmapovaný, popísaný zreštaurovaný záznam, či kronika historických, spoločenských a politických udalostí. Dokumentárny film je „zrkadlo“, odraz, reflexia, interpretácia sociálnych faktov, hľadanie súvislostí, odhaľovanie ich zmyslu a významu cez prizmu doby, ktorú žijeme. Len v tom vidí zmysel a prínos tvorby dokumentu autorka námetu a režisérka filmu sr. Iva Kúšiková (Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého) a s týmto postojom pristúpila k tvorbe celovečerného dokumentárneho filmu „Súď ma a skúšaj“.

Čítať ďalej

Jarné plenárne zasadnutie KVPŽR

25. apríla 2013 | KVPŽR

V dňoch 22. – 23. apríla 2013 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku.

Čítať ďalej

Apoštolský nuncius prijal delegáciu rehoľníkov

11. marca 2013 | KVPŽR

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana prijal dňa 26. 02. 2013 delegáciu rehoľníkov, ktorú tvorili členovia Konferencie vyšších rehoľných predstavených ako aj Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Stretnutie sa koná každoročne vo februári pri príležitosti Dňa zasväteného života.

Čítať ďalej

List Svätému Otcovi

14. februára 2013 | KVPŽR

Svätému Otcovi Benediktovi XVI. bol dňa 12. 2. 2013 zaslaný list v mene všetkých vyšších predstavených mužských a ženských reholí prostredníctvom súčasného prezidenta Únie európskych konferencií vyšších predstavených – pátra Giovanniho Peragine, ccrsp (predsedu Albánskej konferencie vyšších predstavených). List Svätému Otcovi  

Čítať ďalej
Page 2 of 5«12345»