Archív pre ‘KVPŽR’ Category

Jesenné plenárne zasadnutie vyšších rehoľných predstavených Slovenska

23. októbra 2017 | KVPŽR

V dňoch 12. – 13. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP).

Čítať ďalej

Plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku

10. apríla 2017 | KVPŽR

V dňoch 6. – 7. apríla 2017 sa v priestoroch Biskupského úradu Rožňavskej diecézy konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR).

Čítať ďalej

Rehoľníci na stretnutí s apoštolským nunciom na Slovensku

1. februára 2017 | KVPŽR

Predsedovia rehoľných konferencií KVPŽR a KVRP sr. Jana Kurkinová, FMA a P. Václav Hypius, CSsR spolu so zástupcami vyšších predstavených sr. Petrou Sičákovou, SNPM a P. Rudolfom Uherom, SJ sa dňa 26.1.2017 stretli s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Máriom Giordanom. Dodatočne mu v mene všetkých zasvätených na Slovensku zablahoželali k jeho nedávnych okrúhlym narodeninám a poďakovali mu za jeho službu a podporu zasväteného života.

Čítať ďalej

Plenárne zasadnutie KVPŽR na Slovensku

27. októbra 2016 | KVPŽR

V dňoch 24. – 25. októbra 2016 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR).

Čítať ďalej

Plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku

11. apríla 2016 | KVPŽR

V dňoch 6. – 7. apríla 2016 sa v Dome Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Spišskej Novej Vsi konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku. Takmer 35 účastníčok zasadnutia si počas formačnej časti stretnutia zvolilo tému: Závery synody o rodine a jej odkaz pre rehoľné spoločenstvá. Už sv. Ján Pavol II. sa dotkol tejto témy, keď zasväteným v dokumente Familiaris Consortio v bode 74 odkázal: „Tu by som rád pripojil nástojčivé povzbudenie pre zodpovedných vedúcich inštitútov Bohu zasväteného života, aby totiž — samozrejme, pri stálom rešpektovaní vlastnej a pôvodnej charizmy — považovali apoštolát rodiny, a to kvôli dnešným okolnostiam, za jednu z najnaliehavejších a najdôležitejších úloh.“

Čítať ďalej

Jesenné plenárne zasadnutie KVPŽR 2015

12. novembra 2015 | KVPŽR

V dňoch 10. – 11. novembra 2015 sa v Centre Salvator (Kongregácia sestier Najsv. Spasiteľa) v Bratislave konalo jesenné plenárne zasadnutie všetkých členiek Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR), ktorá združuje 47 vyšších predstavených zo slovenských ženských reholí.

Čítať ďalej

Veslovanie pre Sýriu

24. marca 2015 | KVPŽR

Od piatku do soboty sa počas 24 hodín vystriedalo pri veslárskych trenažéroch viac ako 150 ľudí, aby svojou fyzickou námahou upozornili na životy utečencov na Blízkom východe. Podujatie Veslovanie pre Sýriu, ktoré zorganizovala Teologická fakulta Trnavskej univerzity a nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, splnilo svoj účel. Na výstavbu zdravotníckej kliniky pre utečencov pri kláštore Deir Mar Elian sa vyzbieralo 11564,17 eur.

Čítať ďalej
Page 1 of 512345»