Kto sme

Vyššie predstavené ženských rehoľných spoločností a spoločností apoštolského života na území Slovenska. KVPŽR má svoje stanovy schválené Svätou Stolicou, od ktorej získava i postavenie verejnej cirkevno-právnickej osoby a zostáva pod jej zvrchovaným vedením

Poslanie

Vzájomná pomoc pri zariaďovaní spoločných záležitostí, podpora rehoľného života; napomáhanie dosahovania cieľov inštitútov a spoločností, spolupráca a koordinácia činnosti na poli pastoračnom, charitatívnom a vo veciach konaných spolu s cirkevnou autoritou.

Členstvo

KVPŽR tvoria vyššie predstavené, ktoré majú trvalé bydlisko na území Slovenska, predstavené, ktoré majú na jeho území kanonicky zriadený aspoň jeden dom a ktoré si želajú byť v súlade s právnymi predpismi členkami konferencie.

Nová provinciálna predstavená Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

Oznamy | 30. október 2018
Čítať ďalej

Seminár permanentnej formácie zasvätených žien

Podujatia | 15. január 2018

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko – spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania púšťou s Pánom v ich strede“.

Čítať ďalej

Správa z internoviciátu

Podujatia | 19. december 2017

V dňoch 24. 11 -26. 11. 2017 sa uskutočnilo druhé stretnutie noviciek a magistier noviciek  v rámci internoviciátu v roku 2017/2018. Tentokrát sme sa stretli v kňazskom seminári v Nitre. Stretnutie sprevádzala Sr.  ThDr. Iveta Fides Strenková, ThD. , CJ, ktorá nás svojimi prednáškami vovádzala do bohatstva tajomstva Božieho Slova.

Čítať ďalej

Jesenné plenárne zasadnutie vyšších rehoľných predstavených Slovenska

KVPŽR | 23. október 2017

V dňoch 12. – 13. októbra 2017 sa v priestoroch Kongresového strediska Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii konalo jesenné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP).

Čítať ďalej

Na Slovensko prichádza známa a obľúbená kniha Tweetuj s Bohom!

Oznamy | 18. máj 2017

Vydavateľstvo Don Bosco prináša na Slovensko unikátnu knihu Tweetuj s Bohom, ktorej autorom je kňaz Michel Remery, zástupca generálneho sekretára Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Čítať ďalej

Interjuniorát: Ideálna komunita neexistuje. Ak, tak iba v nebi.

Podujatia | 6. máj 2017

Viac než štyridsať mladých sestier s dočasnými sľubmi  z 15 rehoľných spoločenstiev spolu so svojimi formátorkami obsadilo kňazský seminár. Na Spišskej Kapitule síce došlo k revolúcií, ale žiadne povolanie, či spiritualita neboli ohrozené.

Čítať ďalej

Plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku

KVPŽR | 10. apríl 2017

V dňoch 6. – 7. apríla 2017 sa v priestoroch Biskupského úradu Rožňavskej diecézy konalo jarné plenárne zasadnutie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR).

Čítať ďalej
Page 1 of 1812345»10...Last »